ANSTÄLLDAS HÄLSA OCH PRODUKTIVITET

EN ENHETLIG STRATEGI

Forskning visar att psykosociala risker och arbetsrelaterad stress ger upphov till betydande kostnader för organisationer och nationella ekonomier. iOpinion ger dig möjlighet att få en klar bild av dessa risker, hälsofrågor till anställda, arbetsmiljö och hur det påverkar produktiviteten. Vi arbetar med leverantörer av företagshälsovård med att leverera friskare arbetsplatser och tillhandahålla ett system för kvalificerad sjukvårdsanalys. iOpinion kombinerar användandet av avancerad teknik och över 60 års forskning inom yrkesmedicin och statistik för att tillhandahålla ett lättanvänt system som gör leveransen av en friskare arbetsplats enklare - och roligt !

iOpinion styrka ligger i den visuella presentationen av resultat , analys och de rekommenderade åtgärder som skall vidtas. Hälsoundersökningendata presenteras genom fyra huvudområden: MEDICINSKA SYMPTOM – HÄLSORELATERADE VANOR - PRIVATA FAKTORER - PSYCOSOCIALA och FYSIK MILJÖ. Data samlas dels med hjälp av enkäter med flervalsfrågor och fri - text- svar. Dessutom kan medicinsk personal från företagshälsovården lägga in information om personlig hälsa, blodprov etc.
iOpinion analys gör sambandet mellan hälsa och arbetsmiljö synlig. Det urskiljer det unika mönster som ligger till grund för god hälsa - och produktiviteten i företaget - fysisk hälsa och välbefinnande för sina anställda.

I iOpinions rapport identifieras kritiska "punkter" för utveckling av ett flertal hälsoområden. Efter ett år, utför vi ett uppföljande test. Detta ger en grund för att spåra och erbjuder ett viktiga långsiktigt lärande för organisationen. Förhållandet mellan nya vanor och beteenden och positiva effekter på hälsa och välbefinnande kan studeras med hjälp av diagram, grafer etc. och detta kan jämföras över tid, mot en annan grupp eller önskat mål.

iOpinion har framgångsrikt arbetat med olika företag i olika branscher. De insamlade resultaten har lagras i en databas som görs lättillgänglig för fortsatta studier - och jämförs mot nya företag , branscher och länder.

Med iOpinion , kan du leverera en friskare arbetskraft och ökad produktivitet. Det är en win-win !

iOpinion ger möjlighet och utrymme för alla att ge sina visioner och skapa en målbild för utveckling av både hälsa och arbetsförhållanden. Bägge är faktorer som främjar motivation och därmed produktivitet i företagen.

Måns Hanson/ZoCom

Birger Jarlsgatan 58 | Stockholm, Sweden
Kontor, +46 (0)8 550 102 74
info[at]iOpinion.se     support[at]iOpinion.se
Microsoft BizSpark A ZoCom Company
KONTAKTA OSS
Captcha: 3+1=
TESTA 30 DAGAR
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom 48 timmar för en fri testperiod av iOpinion under 30 dagar.
ANVÄNDARUPPGIFTER
Captcha: 3+1=